Предмети

Распоред предмета по годинама студија за студијски програм првог нивоа студија, студијски програм: ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА

Р. Б. Наставни предмет
Назив ЕСПБ Укупан број часова
П. В. С.
ПРВА ГОДИНА
1 Политички систем 6 2 2 O
2 Социолошки основи безбедности 7 3 2 O
3 Економија 6 2 3 O
4 Енглески језик 1 8 3 3 O
5 Увод у право 6 2 2 O
6 Основи безбедности 9 4 4 О
7/8 Изборни предмети
*Студент бира 2 од 4 предмета:
Управљање људским ресурсима 9 2 2 И
Право локалне самоуправе 9 2 2 И
Француски језик 1 9 2 2 И
Руски језик 1 9 2 2 И
ДРУГА ГОДИНА
1 Менаџмент јавног и пословног сектора 7 3 2 O
2 Прекршајно право 8 3 3 O
3 Корпоративна безбедност 7 3 3 O
4 Кривично право 6 2 3 O
5 Кризни менаџмент 7 3 3 O
6 Међународно јавно и пословно право 7 2 2 О
7/8 Изборни предмети
*Студент бира 2 од 4 предмета:
Етичко морални основи безбедности 9 2 2 И
Радно право 9 2 2 И
Правни положај привредних организација 9 2 2 И
Енглески језик 2 9 2 2 И
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Менаџмент државне управе и локалне самоуправе 9 3 3 O
2 Облигационо право 7 2 2 O
3 Управно право 7 3 2 O
4 Кривично процесно право 7 2 2 O
5 Методологија истраживања
8 4 4 O
6 Привредно право 7 3 3 О
7 Основи организације 7 3 4 O
8 Стручна пракса 2 O
9 Израда и одбрана завршног рада 6 O
Укупно ЕСПБ: 180